Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich
Oddział Poznański
im. prof. Józefa Węglarza

ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

tel. 61 853-65-14
tel. 61 856-02-51
fax. 61 856-03-68
e-mail: biuro@sep.poznan.pl

Partnerzy

Image