Wyniki ogólnopolskiego konkursu na wyróżniającą pracę dyplomową studentów wyższych uczelni technicznych w dziedzinie elektrotechniki, informatyki i automatyki

 

Koło nr 5 przy Politechnice Poznańskiej

Poznań, dnia 10 października 2022 r.

 

PROTOKÓŁ

ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA WYRÓŻNIAJĄCĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI TECHNICZNYCH W DZIEDZINIE ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI

 

organizowanego przez

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Poznański oraz

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

i Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Poznańskiej

 

 

Do konkursu zgłoszono prace dyplomowe, magisterskie i inżynierskie napisane w roku akademickim 2020/2021 i obronione w 2021 r.

 

Jury konkursu obradowało zdalnie w lipcu i sierpniu 2021 r.  w następującym składzie:

Dr inż. R. Szczerbowski - Prezes Koła nr 5 SEP przy PP - przewodniczący,

Dr inż. A. Książkiewicz - Wiceprezes Koła nr 5 SEP przy PP,

Dr inż. A. Kwapisz - członek Koła nr 5 SEP przy PP,

Dr inż. B. Ceran - członek Koła nr 5 SEP przy PP,

Dr inż. A. Dobrzycki - członek Koła nr 5 SEP przy PP,

Dr inż. B. Staszak – Politechnika Poznańska,

Dr inż. R. Wróblewski - członek Koła nr 5 SEP przy PP.

 

Jury oceniając prace zgłoszone do konkursu uznało, iż charakteryzują się one wysokim poziomem merytorycznym, dużym nakładem pracy poniesionym przez dyplomantów oraz obok walorów naukowych - istotnymi aspektami praktycznymi. Po wszechstronnej analizie zgłoszonych prac jury postanowiło przyznać:

 

 

I NAGRODĘ

Tytuł pracy: Object detection and tracking in UAV-registered video sequences

Autorzy: mgr inż. Mateusz Piechocki, mgr inż. Bartosz Ptak

Promotor pracy: dr inż. Marek Kraft - Politechnika Poznańska;

 

II NAGRODĘ

Tytuł pracy: Mobilna platforma wspomagania osób niewidomych i niedowidzacych

Autorzy: inż. Patryk Jedlikowski, inż. Mikołaj Sienkiewicz, inż. Adam Stelmaszyk

Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec- Politechnika Poznańska;

 

III NAGRODĘ

Tytuł pracy: A new 3D LiDAR scan representation for place recognition

Autorzy: mgr inż. Adam Banaszczyk,  mgr inż. Kamil Żywanowski

Promotor pracy: dr inż. Michał Nowicki - Politechnika Poznańska;

 

 

Biorąc pod uwagę wyrównany poziom prac jury konkursu przyznało RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA następującym pracom:

 

 

Tytuł pracy: Elastyczny system mikroprocesorowy do sterowania robotem MiR

Autorzy: inż. Daniel Budnik, inż. Rafał Tomaszewicz

Promotor pracy: dr inż. Mariusz Nowak  - Instytut Nauk Technicznych PWSZ w Gnieźnie.

 

Tytuł pracy: Inteligentne oprowadzanie po muzeum

Autorzy: inż. Zuzanna Buksch, inż. Bartosz Gregorczyk

Promotor pracy: dr inż. Krzysztof Cichon - Politechnika Poznańska.

 

Tytuł pracy: Współpraca instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w energooszczędnym budownictwie jednorodzinnym

Autor: inż. Adrianna Górawska

Promotor pracy: dr inż. Dariusz Kurz - Politechnika Poznańska.

 

Tytuł pracy: Uproszczony model miejskiej sieci dystrybucyjnej 110 kV z przyłączonymi instalacjami OZE

Autor: inż. Przemysław Gryz

Promotor pracy: dr inż. Justyna Michalak - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: System wymiany wody w akwarium słodkowodnym z uwzględnieniem jej parametrów

Autor:  mgr inż. Paweł Hemmerling

Promotor pracy: dr hab. inż. Dorota Stachowiak - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Analiza profili obciążenia odbiorców nN oraz ocena wpływu zachowania odbiorców na parametry sieci nN osiedla domków jednorodzinnych

Autor: inż. Marcin Kasprzak

Promotor pracy: dr inż. Krzysztof Łowczowski - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Analiza i badanie możliwości systemu alarmowego

Autor: mgr inż. Karol Klimczewski

Promotor pracy: dr inż. Dariusz Kurz - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Praca wyspowa sieci niskiego napięcia z przyłączonymi odnawialnymi źródłami energii

Autor: mgr inż. Aleksandra Kopciowska

Promotor pracy: dr inż. Bogdan Staszak - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci SN ze źródłami rozproszonymi wyposażonymi w przekształtniki energii

Autor: mgr inż. Mateusz Lisiecki

Promotor pracy: dr inż. Bartosz Olejnik - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Wpływ wybranych warunków pracy na generację energii elektrycznej przez moduły bifacjalne

Autor: inż. Ewa Maćkowiak

Promotor pracy: dr inż. Arkadiusz Dobrzycki - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Deep Model Synthesis Through Simulation and Auto–Association

Autor: mgr inż. Bartosz Mikulski

Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Modelowanie i analiza pracy hybrydowej elektrowni słonecznej z magazynem termicznym

Autor: inż. Michał Mysiński

Promotor pracy: dr hab. inż. Andrzej Tomczewski - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Prototypical convolutional neural network for explaining text sentiment predictions

Autor: mgr inż. Kamil Pluciński

Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski - Politechnika Poznańska;

 

Tytuł pracy: Współczesne testery zabezpieczeń elektroenergetycznych i ich podstawowe właściwości

Autor: inż. Maciej Mirosław Świstun

Promotor pracy: dr inż. Bartosz Olejnik - Politechnika Poznańska;

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Przewodniczący Jury Konkursu

Dr inż. Radosław Szczerbowski


Drukuj