2020.09.10 KOMUNIKAT ws. PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH NA CZAS EPIDEMII

2020.09.10 KOMUNIKAT ws. PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH NA CZAS EPIDEMII

uprawnienia E

 

 

 KOMUNIKAT ws. PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH NA CZAS EPIDEMII 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 21 stycznia
2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159), która została
opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami znalazł się w niej
zapis dotyczący ważności świadectw kwalifikacyjnych oraz zapis umożliwiający przeprowadzanie
egzaminów w formie zdalnej.
W art. 31x ust. 2 otrzymał brzmienie:
„Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji
sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od
dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo
stanu nadzwyczajnego."

Kalendarz

Listopad 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich